Địa chỉ sua chua laptopsửa laptop thái hàsua chua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Ngày 21, tháng 07 năm 2018

notice
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed

Tin về KH&CN
Ban hành Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển Khoa học và Công nghệ PDF. In Email

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi212223242526Tiếp theoCuối»