Hợp tác thúc đẩy hoạt động kết nối công nghệ, xúc tiến chuyển giao và đổi mới công nghệ trong giai đoạn mới

Hợp tác thúc đẩy hoạt động kết nối công nghệ, xúc tiến chuyển giao và đổi mới công nghệ trong giai đoạn mới

Chiều ngày 01/7/2021, Trung tâm Hỗ trợ Chuyển giao công nghệ (VTTC) - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ KH&CN đã có buổi làm việc với Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội (CETPA) - Cục Kinh Tế, Bộ Quốc Phòng về việc triển khai hợp tác phát huy thế mạnh của cả hai bên.

Tham dự buổi làm việc, đại diện Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ có ông Lê Mộng Lâm (Giám đốc), ông Phạm Ngọc Hiếu (Phó giám đốc); Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội có Đại tá Phạm Văn Thắng (Giám đốc), Đại tá Nguyễn Thanh Sơn (Phó giám đốc).

Toàn cảnh buổi làm việc

Mở đầu buổi làm việc, ông Lê Mộng Lâm giới thiệu về thế mạnh của Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Theo đó, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ - Bộ KH&CN, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Tổ chức các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ; Phát triển, vận hành và khai thác mạng lưới các Điểm kết nối cung cầu công nghệ;  Hỗ trợ hoạt động liên kết chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp với tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương;  Điều tra, khảo sát nhu cầu công nghệ, đánh giá công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ; Xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu về công nghệ và chuyên gia công nghệ; Tư vấn Sở hữu trí tuệ; Tư vấn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.

Về phía Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội trực thuộc Cục Kinh tế - Bộ QP, Đại tá Phạm Văn Thắng trao đổi về các hoạt động của đơn vị, bao gồm: Tổ chức hội chợ - triển lãm trong nước và quốc tế về các sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của các doanh nghiệp quân đội nói riêng; Khảo sát nhu cầu tại thị trường Quốc tế và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam; Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh cho các cán bộ, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp quân đội.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thống nhất phương án phối hợp triển khai các hoạt động trong thời gian sắp tới như sau: (1) Thúc đẩy phát triển nhu cầu, nâng cao năng lực tiếp nhận, làm chủ và đổi mới công nghệ; (2) Thúc đẩy tìm kiếm, mở rộng nguồn công nghệ trong và ngoài nước, tạo lập các kênh công nghệ; (3) Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước.

Hy vọng với việc hợp tác được ký kết triển khai, sẽ có nhiều doanh nghiệp được tiếp nhận hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, giúp nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.