Địa chỉ sua chua laptopsửa laptop thái hàsua chua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Ngày 16, tháng 08 năm 2018

notice
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed
  • Joom!Fish extension not installed correctly. Plugin not executed

Giới thiệu -
PDF. In Email
  • Email
  • In ra
  • Về đầu trang

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phối hợp tổ chức, hỗ trợ các hoạt động hội nghị, hội thảo, tham quan, giới thiệu, trưng bày và trình diễn công nghệ;

Tổ chức thực hiện điều tra khảo sát xác định trình độ công nghệ, nhu cầu công nghệ, nhu cầu về đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp; khảo sát, nhận dạng các tổ chức, các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước có nguồn công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về công nghệ, thiết bị, chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước;

Phối hợp với các Bộ ngành, địa phương trong xác định nhu cầu công nghệ tại các địa phương; làm cầu nối để xây dựng mô hình liên kết cụ thể trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại địa phương;

Xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên, chuyên gia, tổ chức đầu mối tronvà ngoài nước để tìm kiếm công nghệ phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp trong nước;

Tư vấn và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong hình thành nhiệm vụ, khai thác các Chương trình khoa học và công nghệ, các nguồn Quỹ đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn;

Hợp tác, liên kết để tổ chức thực hiện các khóa đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng về tư vấn, môi giới, đánh giá, định giá công nghệ; các khóa đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng, trình độ quản lý công nghệ, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp;

Hợp tác, liên doanh, liên kết với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dưới các hình thức khác nhau để thúc đẩy hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

Thực hiện các nhiệm vụ do Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, cơ quan Nhà nước giao và đặt hàng; nhiệm vụ thông qua đăng ký, tuyển chọn, đấu thầu;

Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ và các loại hợp đồng kinh tế phù hợp với chức năng và theo quy định của pháp luật.