BIO GROUP

Chia sẻ sản phẩm:

Liên hệ

    Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, tập đoàn Bio Group ngày càng lớn mạnh, và tự hào là đơn vị dẫn đầu trong cả nước về nghiên cứu, sản xuất các chế phẩm sinh học, phân bón; sản xuất và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xử lý rơm rạ tại ruộng thành phân bón hữu cơ; sản xuất mạ khay công nghiệp và mạ trên đất cứng phục vụ cấy máy và cấy tay; sản xuất phân bón lá sinh học cho các loại cây trồng; sản xuất phân bón sinh học – phân phức hợp hữu cơ vi sinh Fito; xử lý rác hữu cơ và nước rỉ rác; xử lý đáy và nước ao nuôi trồn thủy sản; xử lý nguồn rác thải các trang trại chăn nuôi tập trung; xử lý nước thải nhà máy đường, cồn, giấy; và sản xuất phụ gia bê tông – BIFI...

Công nghệ chuyển giao:

● Công nghệ sản xuất mạ khay công nghiệp và mạ trên nền đất cứng từ mùn rơm rạ.

● Công nghệ xử lý rơm rạ tại ruộng làm phân bón sinh học nhằm bảo vệ môi trường. công nghệ sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh.

● Công nghệ sản xuất các chế phẩm tăng năng suất cây trồng.

● Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý nước ao.

- Chế phẩm và phân bón sinh học:

● Chế phẩm tăng năng suất cây trồng FITO.

● Chế phẩm xử lý môi trường.

● Chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản.

Thông số kỹ thuật

âsfaffafaffas